Memorije DDR 2
k_memD2.jpg

Memorije DDR 3
k_memD3.jpg

Memorije DDR 4
k_memd4.jpg

Memorije DDRAM
k_memD1.jpg

Memorije SDRAM
k_memSD.jpg

Memorije za notebook-ove
k_memNO.jpg

Opcije

Nema rezultata
Raspored

Memorije

Memory modules

Memorija slučajnog pristupa (Random-access memory – RAM) je vrsta kompjuterske memorije koja se sastoji od integrisanih kola koja dopuštaju da se uskladištenim podacima pristupi u bilo kom redosljedu (slučajno). Po tome se razlikuje od drugih uređaja za skladištenje, kao što su trake, magnetni i optički diskovi, koji se oslanjaju na fizičko kretanje medija ili glave koje traje duže od samog čitanja, pa ukupno vrijeme transfera zavisi od lokacije konkretnog podatka. Pod pojmom RAM najčešće podrazumijevamo izbrisive memorije koje gube svoj sadržaj nakon prestanka napajanja. Postoje statičke (static) i dinamičke (dynamic) memorije slučajnog pristupa (SRAM i DRAM). Kod SRAM-a (nije isto što i SDRAM - synchronous DRAM) sadržaj se ne mora periodično osvježavati kao kod DRAM-a, ali se podaci ipak gube po prestanku napajanja. U PC računarima ova se vrsta koristi u keš (cache) memorijama procesora i matičnih ploča i u baferima (buffers) u hard diskovima, LCD monitorima i štampačima, koji služe za privremeni smještaj sadržaja spremnog da bude zapisan, pročitan, prikazan ili odštampan. Međutim, kao glavna memorija u računaru se koristi DRAM, kod koje se svaki bit smješta u zaseban kondenzator, a kako se njima vremenom smanjuje napon, informacija bi se izgubila da se povremeno ne osvježava. Prednost DRAM-a je jednostavnost konstrukcije, jer po jednom bitu traži jedan tranzistor i jedan kondenzator, naspram šest tranzistora kod SRAM-a, zbog čega se može postići veoma velika gustina pakovanja (density). U računarima ovu vrstu memorije nalazimo u obliku pločica sa konektorima na jednom kraju, koje se utiskuju u posebna podnožja (slots) na matičnoj ploči.

po Wikipediji

Važna napomena

Samo mali dio ovdje prikazanih proizvoda je izložen u našem prodajnom objektu.

Prikazane cijene i dostupnost su orjentacionog karektera i podložni su promjenama bez najave. Slike su date u svrhu ilustracije i ne moraju odražavati stvarni izgled proizvoda.